Перейти на головну

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

 1. Ви самі знаходите товар, який Вас цікавить, в американському онлайн інтернет-магазині.
 2. Копіюєте посилання на товар, а потім надсилаєте мені на електронну пошту або особистим повідомленням вконтакте із зазначенням кольору і розміру.
 3. Ми рахуємо: вартість товару на сайті + 10% (наша комісія). Слід знати, що на різних сайтах, відповідно, різні умови покупки. Доставка по Америці може бути платною і додаватися до ціни товару, від чого на багатьох сайтах є мінімальне замовлення, при якому доставка по території США безкоштовна (Фрі Шип). Є магазини, які, навпаки, здійснюють безкоштовну доставку по Америці не враховуючи вартість товару. Ми стягуємо комісію, з метою покрити витрати на митницю і доставку по території США.
 4. Наступний етап – Ви сплачуєте вартість товару (+ комісія) на карту ПриватБанку і ми замовляємо товар на наш склад в Америці.
 5. Товар приходить на склад США; збирається посилка і відправляється в Україну.
 6. Посилка приходить до Києва; ми сортуємо і зважуємо замовлення (оплата товару в Україну рахується за вагою), ви оплачуєте доставку з розрахунку 8 дол за 1кг (АВІА) або 5 дол. за кг (Морем). Доставка в Україну можлива з наймінімальнішої ваги товару і ви платите за фактичну вагу вашого замовлення. Наприклад, Ви замовили тільки одні джинси вагою 0,5 кг. Ви сплатите з розрахунку 5 дол за 1 кг і це буде 0,5 кг * 5 дол. = 2.5 дол.
 7. Забрати товар можна, домовившись про зустріч у Києві; якщо Ви перебуваєте у іншому місті, то Ваше замовлення буде відправлене Укрпоштою (або Новою Поштою) на вказану Вами адресу (будь-який населений пункт України).
 8. Термін доставки з моменту оплати до отримання замовлення в Києві в середньому 3 – 3,5 тижні.

Працюємо по передоплаті. Замовлення на сайті проводиться тільки після Вашої оплати на карту!

Слід пам’ятати наступне:

 • Послуга надається з замовлення і доставки товарів зі США в Україну і Росію (РФ). Замовлення здійснюються на умовах інтернет-магазинів США. Прохання здійснити доставку «гостинців від тітки» із США відхиляються.
 • Зібрані дані (в тому числі: П.І.Б., поштова адреса, електронна адреса, номер телефону) не передаються третім особам ні за яких умов. Всі отримані дані використовуються виключно для зв’язку з Вами.
 • Ми не є представниками інтернет-магазинів. Звідси, всю відповідальність за дії або бездіяльність з боку інтернет-магазину несуть виключно їх представники. За будь-який брак, невідповідність якості, кольору, розмірів обраних Вами товарів, відповідальність також лежить на представниках інтернет-магазину.
 • Ми не несемо відповідальності за дії третіх осіб, транспортних компаній, митниці, пошти тощо.
 • Повернення грошей здійснюється у разі, якщо ваш товар з яких-небудь причин не надійшов на склад та інтернет-магазин взяв відповідальність на себе і повернув гроші на карту.
 • Повернення та відмови від оплачених нами покупок за Вашим власним бажанням не приймаються (заперечення типу: передумала / передумав, знайшла / знайшов дешевше і т.п. не приймаються).
 • Якщо якась річ Вам потрібна тільки в комплекті з іншою – вказуйте це в примітках до замовлення.
 • Якщо замовлення Вам потрібне до певної дати – розраховуйте час заздалегідь, тому що терміни доставки можуть збільшуватися по ряду причин, на які ми вплинути не можемо. Заздалегідь цікавтеся про терміни доставки. Ми допоможемо точно розрахувати дати можливої доставки.
 • За умови, що Ви бажаєте отримати безкоштовний або мінімальний шиппінг (доставку), збір кошика замовлення здійснюється кількома особами. Звідси, не приймаються заперечення з приводу термінів замовлення і доставки, тому що покупка здійснюється по мірі збору кошика і надходження інших замовлень за відповідним магазином.

Политика ИП Натарова Яна Викторовна в отношении обработки персональных данных

ИП Натарова Яна Викторовна

ОГРНИП 317715400023115

ИНН 711617557141

Назначение и область действия документа

 1. Политика ИП Натарова Яна Викторовна (далее по тексту также — “Картерс-НМСК”) в отношении обработки персональных данных» (далее – Политика) определяет позицию и намерения “Картерс-НМСК” в области обработки и защиты персональных данных, с целью соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека и, в особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
 2. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных подразделений и филиалов ИП Натарова Яна Викторовна.
 3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые в “Картерс-НМСК” с применением средств автоматизации и без применения таких средств.
 4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.

Определения

 1. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию.
 2. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
 3. Субъекты персональных данных ИП Натарова Яна Викторовна обрабатывает персональные данные следующих лиц:
 1. работников ИП Натарова Яна Викторовна;
 2. субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера;
 3. кандидатов на замещение вакантных должностей ИП Натарова Яна Викторовна;
 4. клиентов ИП Натарова Яна Викторовна;
 5. зарегистрированных пользователей сайта ИП Натарова Яна Викторовна
 6. представителей юридических лиц;
 7. поставщиков (индивидуальных предпринимателей).

Принципы и условия обработки персональных данных

 1. Под безопасностью персональных данных ИП Натарова Яна Викторовна понимает защищенность персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных.
 2. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в ИП Натарова Яна Викторовна осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.
 3. При обработке персональных данных ИП Натарова Яна Викторовна придерживается следующих принципов:
 1. законности и справедливой основы;
 2. ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
 3. недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
 4. недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
 5. обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
 6. соответствия содержания.
 1. “Картерс-НМСК” обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из следующих условий:
 1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
 2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
 3. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
 4. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов “Картерс-НМСК” или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
 5. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;
 6. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
 1. ИП Натарова Яна Викторовна вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на основании заключаемого с этими лицами договора. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению ИП Натарова Яна Викторовна, обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.
 2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ИП Натарова Яна Викторовна вправе осуществлять передачу персональных данных граждан.
 3. В целях информационного обеспечения в “Картерс-НМСК” могут создаваться общедоступные источники персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты. Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.
 4. “Картерс-НМСК” уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.

Права субъекта персональных данных

Гражданин, персональные данные которого обрабатываются ИП Натарова Яна Викторовна, имеет право:

 1. получать от ИП Натарова Яна Викторовна:
 1. подтверждение факта обработки персональных данных ИП Натарова Яна Викторовна;
 2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
 3. сведения о применяемых ИП Натарова Яна Викторовна способах обработки персональных данных;
 4. наименование и местонахождения ИП Натарова Яна Викторовна;
 5. сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с ИП Натарова Яна Викторовна или на основании федерального закона;
 6. перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от которого поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
 7. сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
 8. сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ;
 9. информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче персональных данных;
 10. наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению ИП Натарова Яна Викторовна;
 11. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ или другими федеральными законами;
 1. требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
 2. отозвать свое согласие на обработку персональных данных;
 3. требовать устранения неправомерных действий ИП Натарова Яна Викторовна в отношении его персональных данных;
 4. обжаловать действия или бездействие ИП Натарова Яна Викторовна в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если гражданин считает, что ИП Натарова Яна Викторовна осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ ИП Натарова Яна Викторовна или иным образом нарушает его права и свободы;
 5. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.

Ответственность

В случае неисполнения положений настоящей Политики ИП Натарова Яна Викторовна несет ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших персональных данных, обратившись лично в ИП Натарова Яна Викторовна.

Читать условия заказа в Россию из США на русском.

Перелік популярних інтернет-магазинів США

Контакти

Повернутися на головну